יושר ומהימנות- במבחן הגרפולוגי

דף הבית >> מאמרים מקצועיים >> יושר ומהימנות- במבחן הגרפולוגי

 

 לנוחותך: נא הדפס

 

יושר ואמינות- יחסי הגומלין :אישיות, נסיבות וסביבה

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ב" ניהל סניף של מוסד בנקאי ונחשב לאחד המוצלחים שבמערכת. הוא נודע ביחסי אנוש מעולים, יכולת מסחרית בולטת, כושר ניהולי ויכולת שיווק מרשימה. זמן קצר לפני יציאתו לגימלאות הסתבך. מחלקת הביקורת של המוסד גילתה חריגות רבות מסמכות, רישומים פיקטיביים, עסקאות ללא ידיעת הלקוחות וכו'. הנזק הגיע לכדי מיליונים. כתב ידו מאשר את הכישורים המסחריים והניהוליים שלו, מעיד על יכולת מניפולטיבית, אבל איננו מעלה ממצאים חד משמעיים של אי יושר. בבדיקה עניינית הוערך, כי בתחילה פעל המנהל בתום לב. הוא ביקש לבצע עסקות לטובת הלקוחות שנתנו בו אמון בלתי מוגבל. אבל, לרוע המזל-הפסיד. 
הוא ניסה לפצות אותם על ההפסד על ידי עסקות גדולות ומורכבות יותר, ובהיעדר מוצא, החל לאחר זמן בביצוע פעולות בלתי חוקיות, בבדיקה עובדתית לא נמצאו עדויות לקבלת טובת הנאה אישית. נראה , כי אמון בלתי מוגבל של הלקוחות וההנהלה כאחת, ופרצות במערך הנוהלים והביקורת היו המקור לכישלון.                         

 

דוגמה ג: צורות כתב בלתי אחידות המעידות, יחד עם תכונות כתב אחרות על מושפעות מ ומידה של פזיזות והתחמקות. התוצאה: אי יושר, למרות היעדר מוטיווציה שלילית.  

 

מול דמיון בתוצאה - אי יושר - יש שוני ניכר במניעים ובנסיבות: 
במקרה "א" הגורם האישיותי הינו המכריע, ולנסיבות אין משמעות. "א" יזמה ומימשה את המהלך באופן מודע מתוכנן וחוזר, תוך לקיחת סיכון מחושב והתעלמות מנורמות מקובלות.  

"ב" הינו קורבן לטעויותיו: היעדר עדות לטובת הנאה חומרית אישית מלמד כי אי יושר לא היתה נקודת המוצא, אלא הסתבכות שהרקע שלה - אמון מוגזם והיעדר מידה הולמת של בקרה. הסביבה בה הוא פעל, היא הגורם הראשוני לאי-יושר.  

מקרה "ג" הוא שילוב של גורמי אישיות נסיבות וסביבה: אופי חלש משהו, ידידה  "הזקוקה לטובה" ותפקיד המאפשר היענות לבקשה. אין כאן כוונה ראשונית לאי יושר אולם התוצאה מהווה ביטוי חד משמעי של אי יושר לגבי המעסיק-החברה.  

עובד שמסרב לבצע הוראה מסויימת לאורך תקופת זמן ארוכה- לא יחשב לבלתי ממושמע. לעומת זאת, גם אירוע בודד
של  של אי יושר כספי- יכתים את העובד באופן מחלט. 
                          

 

          אישיות   

יושר, כמו תכונות רבות אחרות, איננו במרבית המקרים  תכונת אופי חד משמעית, , המצויה אצל מקצת האנשים וחסרה אצל אחרים. בכל אדם קיימת מידה של חמדנות וסכנת חשיפה לפיתויים, ומולן - ביקורת ומשמעת עצמית, נורמות מוסריות, וכמובן - חשש מפני סנקציות במובן הפיזי והנפשי. 
אי יושר יכול להיות תוצאה של פגמים מבניים והתנהגותיים כמו: מחלות נפש, תובענות ויצריות מוגזמות, חשיפה קלה לפיתויים וגירויים חיצוניים, כוח רצון לקוי, שיפוט מעוות ואי יכולת להבחין במגבלות. בחינת פוטנציאל אי יושר צריכה, לכן, להעריך ולשקלל באופן רגיש, קשת רחבה מאד של תכונות אופי וביטויי התנהגות.   

נסיבות   

יש, כמובן, אנשים שיעמדו באופן מוחלט בפני כל פיתוי, ללא קשר לנסיבות הקשורות באילוצים חומריים ומשפחתיים, נסיבות בריאותיות מיוחדות, קשרים בינאישיים, בינמיניים וכו'. אולם, מרבית בני האדם - לרבות אלה הפועלים במסגרות מנהליות - חסינים לנסיבות רק באופן יחסי. 
מצוקות בתחומים שהוזכרו לעיל, מהוות איתות של אזהרה להגברת מידת הפיקוח והבקרה. מאהב או מאהבת הם עניין פרטי בהחלט, העלול להתפתח, בנסיבות מסוימות, לדאגה של המסגרת המנהלית. יתר על כן: מרבית תכונות האופי בתחום החברתי והמשימתי נבחנות לאורך זמן. 
המסגרת הניהולית נוטה להתייחס במידה סבירה של סלחנות, ולא תמהר לקבוע עמדות על פי אירוע בודד. להבדיל, בהקשר של יושר: יספיק אירוע אחד של אי יושר כספי, גם במובן מוגבל, כדי להכתים את העובד באופן מוחלט.  

סביבה  

המושג "סביבה" מתייחס למידת הסיכון היחסי של תפקיד קונקרטי. מרבית התפקידים בסביבה המנהלית רגישים במידה זו או אחרת לממד היושר, אבל משימות הכרוכות בעיסוק ישיר בכסף או שווה כסף, דורשות זהירות יתר. אקט של אי יושר, מתבצע כאשר הוא זמין. ההזדמנות העומדת בפני ממלא תפקיד של קופאי, מנהל מחסן או פקיד בנק, מפתה יותר מאשר זו של מנהל ארכיון או פקיד מנהלי. 
בחינת  היושר הינה, מורכבת ביותר. הבוחן צריך להעריך באופן רגיש ומשוקלל קשת רחבה מאד של תכונות אופי וביטויי אישיות, מול סיכונים ופיתויים הכרוכים בסביבה ובתפקיד קונקרטי ובנסיבות אישיות בזמן נתון.   

הגרפולוגיה איננה מסוגלת לבחון סיכונים הכרוכים בנסיבות (זה עשוי להיות עניינם של משרדי חקירות), אבל נראה כי יש לה תשובות סבירות מאד במה שנוגע לאבחנת נתוני אישיות, מול סביבה מנהלית- תפקיד.  

 

מחקר מאשר: אפשר לאתר את מרבית המועלים לפני מעשה  

מחקר שנערך בבנק לאומי מאשר כי ניתן למנוע כ-80 אחוז ממקרי אי יושר על ידי נפוי מועמדים  פרובלמטיים

. במהלך המחקר נמסרו לחמישה גרפולוגים 100 כתבי יד של שאלוני כניסה אישיים. לגרפולוגים נמסר שהמדגם כולל 50 מקרים של עובדי בנק מקריים, לגביהם אין ממצא מחשיד.ו 50  אחרים שמעלו באמון. 
הגרפולוגים נדרשו למיין בין הקבוצות.   

ארבעה מבין חמשה הגרפולוגים הצליחו להבחין באופן תקף בין "הבלתי ישרים" בתוך המדגם הכולל. שיעור ההערכה הנכונה הגיעה עד כ- 80 אחוז. 
בהתחשב בנתונים בלתי ידועים על נסיבות אישיות, בהשערה שלא כל "הבלתי ישרים" בפוטנציאל אומנם מעלו, ובהנחה כי היו עובדי בנק שמעלו, אבל לא אותרו - אפשר לראות תוצאה זו כגבוהה ביותר. 
בנק לאומי יישם את הגרפולוגיה כשיטת מיון בהקשר זה. לאורך תקופה ממושכת עברו מאות מועמדים מבחן גרפולוגי עם הצגת מועמדתם לבנק. (השימוש בשיטת המבחן הגרפולוגי הופסק לאחר זמן, ללא מתן הסבר כלשהו מטעם הבנק).  

 

התנהגות הבעתית:   

כתב יד הינו ביטוי מורכב לתופעות המוגדרות כ"התנהגות הבעתית". היחסים בין העט הכותב לבין הנייר, מסמלים את אופן ההסתגלות במיוחד של הכותב לסביבה, ומלמדים בין היתר על אופן ההשתלבות של הכותב במסגרת חברתית ותפקודית. 
כתב היד מאפשר אבחנה של מוטיבציה חברתית, כושר עמידה בפיתויים, משמעת עצמית, רמה של אותנטיות וספונטניות, ישירות הבעה ועוד. כל אלה מהווים מכלול תכונות ומאפיינים, המאפשרים לגרפולוג מומחה "לנבא" גם ביטויי אי יושר.  

לא ידוע על מבחן פסיכולוגי, המצליח "לנבא" באופן תקף ממדים אלה. נראה, כי הרגישות המיוחדת של המבחן הגרפולוגי מקנה לו פוטנציאל גם בתחום פרובלמטי זה. 
  

אי יושר כמושג מורחב 

מעילה באמון במובן הכספי מהווה קריטריון מובהק ואובייקטיבי, שאין לגביו, בדרך כלל, חילוקי דעות. אולם, המושג "יושר" מתייחס גם להקשרים שמעבר לממד החומרי. 
חברה השוקלת קבלת עובד מתעניינת ברוב המקרים גם בתכונות אופי נוספות, כגון מהימנות הדיווח, נאמנות למערכת, מידת האובייקטיביות ועוד. ברם, ביטויים אלה לא תמיד מוסכמים. מנהלים עשויים להעריך באופן שונה תכונות אלה. ייתכן, כמובן שביטויי נאמנות של עובד מסויים, יופנו לדוגמה, אל מנהל אחד ולא אל חברו. עם זאת, שיפוט תכונות של נאמנות, מהימנות דיווח ואובייקטיביות, מתייחס בדרך כלל לא להבעה בודדת, אלא לביטויים מתמשכים ולאורך זמן. השיפוט נעשה, ברוב המקרים על ידי יותר ממעריך אחד, וכאשר מספר עמיתים במערכת מזהים אותה תכונה או מגבלה - אפשר לקבל זאת כקריטריון.  
 

הנסיון וההיזון החוזר, מפי מנהלים, לגבי חוות דעת רבות מלמדים, שיש לגרפולוגיה יכולת מובהקת גם בתחומים שהוזכרו לעיל.  "מנהלים" יוני 1991 

 

 

* * *  

דוגמה ב: כתב מופשט, דרוך וענייני ותופעות כתב נוספות, מעדים במקרה זה על יכולת תגובה מהירה,
אך בלתי חושפת-פקחות מעשית, פרקטיות ושיקולים פרגמאטיים. ניכרת יכולת ארגונית וכושר מניפולטיבי:
לא בהכרח אי יושר. 
    

 

 

 "ג" עבדה בחברה ציבורית לשירותי בריאות. ידידתה הקרובה נזקקה לשירותי החברה, ושילמה תמורתם בהמחאות דחויות שלא כובדו. "ג" חיפתה על כך על ידי משיכת המחאות פרטיות משלה, שגם הן הוחזרו מחוסר כיסוי. הנהלת החברה גילתה את המעשה. טענותיה כי השתדלה כל העת לגייס את הסכום הדרוש לא סייעו לה, והיא פוטרה תוך האשמה באי יושר. כתב ידה מעיד על מידה של סתגלנות, גישה מתחמקת לעיתים, אבל אין בו סימנים חד-משמעיים לאי יושר.  

"א" גנבה וזייפה המחאה. היא הציגה את ההמחאה בסניף בנק ופדתה אותה במזומן.
כתב ידה מעיד על חמדנות ותובענות רבה, העזה, צורך בסיכונים וגישה אנוכית,
 ממדים חד - משמעיים של אי יושר. 
נמצא כי פעלה כך גם במקרים נוספים.   

  

 

דוגמה א: מהירות כתיבה, לחץ ניכר ותופעה של "צלצלים"      בסופי מילים, מעידים במקרה זה על מזג סוער, גישה אינטרסנטית אנוכיות יחד עם העזה וכושר שכנוע. התוצאה : אי יושר. 

 

 

 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
לייבסיטי - בניית אתרים