שפת אם? לימודים? תוקף? עשר שו"ת נפוצות

חזור לתפריט השאלות ותשובות הראשי
 .4 האם ישנן תכונות טובות ורעות ?
 3. השימושים בגרפולוגיה
 .2 האם כל אדם יכול להיות גרפולוג ?
 .8 דוגמת הכתב הנדרשת לשם בחינה.
 .6 האם יש חשיבות לשפת הכתיבה:
 1גרפולוגיה מהי?
 .7 האם כתב היד משתנה ?
 .5 תוקף: עד כמה נכונות ההערכות של חוות דעת גרפולוגיות?
 .9 האם אפשר לשפר את דוגמת כתב היד בכדי להשיג תוצאה משופרת?
 .10 היכן ואיך לומדים גרפולוגיה?


.4 האם ישנן תכונות טובות ורעות ?
תכונות אופי "טובות" ו"רעות" נובעות ממקור משותף. למשל, אין גבול מוגדר בין "פזיזות" ל"זריזות". יתכן בהחלט קשר בין יכולת אנליטית גבוהה, שיפוט ריאלי ו"הגיוני"לבין "יובש" מסויים. יתכן קשר בין יושר מוחלט לבין מימד נאיבי. מידה של ערמומיות וכושר מניפולטי תדרש ברוב המקרים לצורך תפקידים הכרוכיםבשיכנוע ו"מכירה". חוו"ד נושאת תמיד אופי מורכב ועליה להביא בחשבון מחד את נתוני האישיות ומולם דרישות תפקיד ספציפי. גם במישור האישי אין "חתן מושלם". התאמה בני זוג צריכה להביא בחשבון את המשותף, המשלים או השונה בינהם. לכן, חוו"ד גרפולוגית אסור שהיא תהיה קיצונית או "קוטבית". עליה לשקלל בזהירות ואוביקטיביות את המאפינים השונים, ולהתרחק ממסקנות נמהרות. אנשים אינם נחלקים בין "טובים" ו"רעים" אלא בין מתאימים יותר או פחות למשימה, לבן זוג או לארגון מסויים. להבדיל ממבחן פסיכולוגי.פסיכומטרי, אין לנבחן אפשרות מעשית לשפר תוצאות על ידי תרגול או כתיבה "מכוונת". כאשר הינך מוסר דוגמת כתב יד לבדיקה- רצוי כי דוגמת הכתב תהיה ספונטנית. כל מאמץ מוגזם לשיפור כתב היד עלול להתפס על ידי הגרפולוג כבטוי מלאכותי ולכן מחשיד. כתוב כשם שהיית כותב לחבר קרוב )אבל לא קרוב מדי(.
Up

3. השימושים בגרפולוגיה
אנשים, גופים וחברות משתמשים בגרפולוגיה לצרכים שונים. שימוש נרחב במיוחד הינו לצורךאבחון התאמת אדם לתפקיד - השמת כח אדם. שימוש אחר, יעוץ אישי הנוגע להתאמה זוגית, יחסים משפחתיים, קשר בין הפרט לארגון וכו'. ענף מיוחד של הגרפולוגיה עוסק ב"אבחנת מסמכים" - קביעה של רמת האותנטיות של כתב יד או סימני כתב,לרבות חתימה והשתייכותם לכותב מסויים. עדויות גרפולוג מומחה לאבחנת מסמכים נשמעות לעיתים מזומנות בבתי המשפט. הגרפולגיה כמדע איננה עוסקת כלל בחזוי הנסתר, נבוי העתיד וכו'.
Up

.2 האם כל אדם יכול להיות גרפולוג ?
כל אחד יכול ללמוד גרפולוגיה כפי שכל אחד יכול ללמוד לדוגמה, ציור אבל לא כל לומד ציור הינו "צייר". לשם אבחון גרפולוגי מקצועי יש צורך ראשית, ברקע פסיכולוגי נרחב. יש להכיר את הסימנים המאפיינים הטכנים הנוגעים לכתב היד ומשמעותם, על פי תאוריות פסיכולוגיות וגרפולוגיות שונות. על הגרפולוג להכיר את התחום אליו הוא מתיחס. לדוגמה, יעוץ בתחומי השמה לחברות וארגונים מחייב הכרה של ההבט המנהלי-ארגוני. מעברלכך, יש צורך באינטואיציה, יכולת שילוב ושיקלול של הנתונים השונים לחוו"ד יעודית. היכולת האינטואיטיבית שונה מאדם לאדם. גרפולוג מומחה צריך להיות ניחן ברמה אינטואיטיבית גבוהה במיוחד.
Up

.8 דוגמת הכתב הנדרשת לשם בחינה.
דוגמת כתב היד צריכה להיות רחבה ככל האפשר - 10 שורות לפחות. רצויה חתימה. מספר דוגמאות כתב
משלימות - רצויות. לגרפולוגים שונים דרישות שונות לגבי כלי ומאפיני הכתיבה.העדפה שלי הינה לכתב יד
ספונטאני ככל האפשר. אינני מגדיר את סוג הנייר או סוג העט - בחירה זאת עדיף שתעשה על ידי הנבחן.
אין הכרח בנייר חלק. חשוב לצרף לדוגמת כתב היד תאור ואיפיון של התפקיד או הרקע הרלוונטי למבחן.
זמן הביצוע הינו בד"כ בין יום ליומיים. רצוי שדוגמת כתב היד תישאר בידי הגרפולוג לשם אימות וביקורת
בעתיד. דרושה דוגמת כתב יד במקור: חוו"ד הניתנת לגבי דוגמת כתב יד בצילום או בפקס, ניתנתבהסתיגות
. דוגמת כתב יד בסריקה ממוחשבת, מתאימה בדרך כלל למטרת אבחון.

Up

.6 האם יש חשיבות לשפת הכתיבה:
גרפולוג מומחה יכול לבחון כתבי יד בשפות שונות, באותה דרגה לערך של תוקף ורגישות אבחנה.בפרקטיקה
השוטפת שלי - אני מאבחן כתבי יד בעברית לצד כתבי יד ברוסית, שפות סלאביות שונות, ערבית, אמהרית,
אנגלית, צרפתית, ספרדית וכו'. עובדה זו מקנה לגרפולוגיה יתרון מיוחד בארץ קולטת עליה. קשיי ביטוי
הנובעים משליטה מוגבלת בעברית- אינם משפיעים על המבחן הגרפולוגי ולכן, מיטיבים לבטא את הפוטנציאל
האישי המלאשל הנבדק.

ץ

Up

1גרפולוגיה מהי?
"כתב יד" מתבצע ביד הכותבת אבל, משקף מאפיינים חשיבתיים, ריגשיים ותחושתיים מורכביםכ אשר היד
מהווה רק אמצעי טכני להצגתם. כתב יד נמנה על תופעות "התנהגות הבעתית" עליהם נמנים: הבעות פנים,
קול ודיבור, יציבת הגוף, המחווה וההילוך. כל אלה משקפים אישיות ונטיות אופי אבל, לכתב היד יתרונות ברורים.
הוא משאיר עקבות גרפיים הניתנים למדידה ולהגדרה. כתב יד הוא תופעה ייחודית, אופיינית לאישיות מסויימת.
אין לעולם זהות בין כתבי ידש ל אנשים שונים. כולנו יודעים לזהות את כתב יד של הקרובים אלינו ובודאי,
שלנו עצמנו. ביטויו השונים של כתב היד משקפים תמיד את אישיות הכותב. הגרפולוגיה היא שיטה קובעת
כללים שמטרתם לחשוף ולתאר אישיות זו. כולנו למדנו לכתוב באותו האופן - על פי "הנורמה" אבל, כולנו
חורגים מנורמת הכתיבההנלמדת באופן זה או אחר. חריגת כתב היד מהנורמה משקפת את "חריגת" הכותב,
האישיות הספציפית, מנורמות כלליות מקובלות. חריגה מהנורמה מתבטאת במאפיני כתיבה רבים כגון:
מהירות, לחץ, צורה, גודל, רוחב, זוית, עריכת הכתב על הגליון, אחידות, זויתיות, ורבות אחרות. האופי האישי
שלך ניתן להגדרה כאשר הוא מושווה ל"אופי נורמטיבי כללי". כתביד מהיר ובלחץ חזק מהממוצע עשוי להעיד,
לדוגמה- על דינמיות, כתב יד גדול- על מאמץ לבלוט במרחב, כתב יד קטן וזוויתי-על מאמץ לביקורת ומתח פנימי וכו'.

Up

.7 האם כתב היד משתנה ?
כתב היד של כל אחד מאיתנו משתנה תדיר. לאורך מהלך התבגרות, רכישת ההשכלה, והנסיון ,מושפעות
מנסיבות שונות, ממיגבלות פיזיות, חוסן בריאותי וכו'. כתב יד שכתבתעכשיו איננו זהה באופן מושלם לזה
שתכתוב בעוד שעה. למרות זאת, כתב היד משמר מאפיינים וביטויים כלליים שהינם ברי איבחון. בכדי לודא
ייציגות ולהמנע מאבחון "מקרי", רצוי להעמיד לבחינה יותר מדוגמת כתב יד. השינויים בכתב היד מבטאים
את רמת הרגישות הגבוהה של המבחן הגרפולוגי. עדיף קטע הכולל הבעה אישית: קורות חיים או "סיפור"
אישי עדיפים על קטע מועתק. כותב שהינו עולה חדש - יכתב בשפת האם שלו ויצרף ככל יכולתו, דוגמת
כתב יד, בעבריתלהשלמה. המבחן הגרפולוגי רלוונטי לתקופה של 2-4 שנים והוא מתייחס למשרה ומאפייני
תפקיד ספציפים.אין להסיק ממנו מסקנות לגבי משרות אחרות.

Up

.5 תוקף: עד כמה נכונות ההערכות של חוות דעת גרפולוגיות?
יכולת האיפיון והניבוי של מומחה בכל שיטת מבחן הנוגעת למדעי ההתנהגות הינה אישית\ייחודית . לכן, אין להתיחס ל"תוקף כולל" של שיטת מבחן אלא ל"תוקף ייחודי" של בוחן מסויים. מבחני תוקף חוזרים ונישנים שערכתי מצביעים על המגמות שלהלן: א. שעור המועמדים המוגדרים כ"מתאימים" מתוך כלל המועמדים הנבחנים על ידיהינו כ- %" "50 בממוצע. שעור זה גבוה במידה ניכרת מכל בוחן ושיטת מבחן אלטרנטיבית. ב. תאור האישיות מתאים ב- % 90 ויותר של המקרים למאפייני ההתנהגות וההסתגלות בפועל. ג. במבחנים חוזרים רבים שערכתי אצל לקוחותי )שרודר, הום סנטר, מוטורולה, ויצו, סמטקלין ביצ'הם ועוד(. נבדקה בין היתר רמת " ההתמדה" של מועמדים שנבחנו על ידי. הסתבר כי מידת ההתמדה של מועמדים שהוגדרו כ"מתאימים" הגיע ל-% 70 עד % 95 מכלל המוגדרים כמתאימים. ראוי לציין כי בהקשר זה צפויות השלכות למאפיינים שאינם נבחנים על ידי המבדק הגרפולוגי כמו: ידע מקצועי ספציפי, רמת התיגמול, יחסי עבודה בארגון ספציפי, אופי הממונה ונסיבות סוביקטיביות אחרות שאינם בתחומי הבוחן המבחן. בכל המקרים נמצא כי רמת ההתמדה של מועמדים שהוגדו כ"מתאימים" היתה גבוהה פי שלוש ויותר בממוצע מרמת ההתמדה של מועמדים שהוגדרו כ"בלתי מתאימים". לכן, אין ספק שנתוני המבחן הגרפולוגי מסיעים באופן חד משמעי למידת ההצלחה של המועמד בתפקיד, מצמצמים את הקף התחלופה ותורמים באופן ישיר לרמת הביצוע וההשגיות של הארגון. נערכו כמה מבחנים חיצוניים אשר בדקו את רמת התוקף של המבחן הגרפולוגי בתחומים שונים. מחקר "בנק לאומי". בדק את כושר הניבוי הגרפולוגי לגבי "יושר ומהימנות". במדגם של 100 עובדי בנק. נמצא כי המבחן הגרפולוגי שערכתי ניבא בשעור הצלחה של 80 אחוז את ה"לא ישרים". )התוצאה הגבוהה ביותר מבין 5 גרפולוגיםשהשתתפו בו(. במבחן אחר שנערך בשיתוף פעולה עם "מכון הדסה", נמצאו מתאמים גבוהים בין המבחן הגרפולוגי למידת ההצלחה בישוב קהילתי. נתונים נוספים ומפורטים על מבחני תוקף אלה ואחרים ניתן לקבל בפניה למשרדי. ראה "תגובות משתמשים".
Up

.9 האם אפשר לשפר את דוגמת כתב היד בכדי להשיג תוצאה משופרת?
כל מאמץ מודגש של הכותב להגיע לדוגמת כתב יפה או קריאה
יותר מאשר כתב היד הרגיל- עלול לגרום לתוצאה הפוכה.
במקרה כזה הביטוי הגרפולוגי מקבל אופי "מאולץ"הנשפט
על ידי הגרפולוג באופן שלילי. לתוצאה אופטימלית רצוי כי
דוגמת כתבהיד תהיה ספונטאנית, שוטפת, ללא נטיה ליפות
מעבר למידה. דוגמת כתב היד צריכהלהכתב באופן ובאמצעים
הנוחים לכותב. )חלק מהגרפולוגים דורשים דוגמה על ניירחלק
ובעט כדורי דוקא אבל, דרישה זו איננה מקובלת עלי מאחר
והיא מפחיתה ממידתהשטף שבכתיבה ולכן, משבשת את
הביטוי האישי(.

Up

.10 היכן ואיך לומדים גרפולוגיה?
מספר גרפולוגים מקיימים קורסים ברמות שונות, לקהל לומדים שונה. הצפיות מקורסים אלה צריכות להיות
מוגבלות. כאמור, רק בודדים, מתוך עשרות רבות של משתתפים, מסוגלים להגיע בסופו של התהליך לעיסוק
מקצועי. עם זאת, לימוד גרפולוגיה לסיפוק סקרנות אישי ולפיתוח רגישות וכושר אבחנה - אפשרי בהחלט
.רצוי להשתתף בקורס למתחילים, בהיקף מצומצם ובהוצאה כספית נמוכה - לפני שמחליטים על היקף
לימוד מחייב וממושך.

Up

לייבסיטי - בניית אתרים